יום רביעי, 9 במרץ 2011

she is leaving home - היא עוזבת את הבית

שלום,

תקשיבו לשיר  של החיפושיות  she is leaving home  -   היא עוזבת את הבית ותחשבו על השאלות הבאות.

HOME - בית   מה  המשמעות של בית בשבילכם?     leaving - עוזבת  - למה היא עוזבת את הבית?

Wednesday morning at five o'clock as the day begins
Silently closing her bedroom door
Leaving the note that she hoped would say more
She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief
Quietly turning the backdoor key
Stepping outside she is free.

She (We gave her most of our lives)
is leaving (Sacrificed most of our lives)
home (We gave her everything money could buy)
She's leaving home after living alone
For so many years.

Father snores as his wife gets into her dressing gown
Picks up the letter that's lying there
Standing alone at the top of the stairs
She breaks down and cries to her husband Daddy our baby's gone
Why would she treat us so thoughtlessly
How could she do this to me.

She (We never thought of ourselves)
is leaving (Never a thought for ourselves)
home (We struggled hard all our lives to get by)
She's leaving home after living alone
For so many years.

Friday morning at nine o'clock she is far away
Waiting to keep the appointment she made
Meeting a man from the motor trade.

She (What did we do that was wrong)
is having (We didn't know it was wrong)
fun (Fun is the one thing that money can't buy)
Something inside that was always denied
For so many years.
She's leaving home. Bye, bye
                                                      questions


1. When does she leave?                                                                    


                                                                                                         חפשו את המילים הבאות במילון:

note, kitchen, key, stepping,outside, free, alone,

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
שימו לב בבית שלישי
שתי השורות האחרונות